Angielski po lekcjach

Nasza szkoła organizuje Klub Języka Angielskiego, na którego zajęciach nasi uczniowie poznają kulturę i zwyczaje panujące w Wielkiej Brytanii i USA. W ramach klubu nawiązaliśmy współpracę, polegającą na wymianie korespondencji pomiędzy uczniami naszej szkoły a uczniami szkół z innych krajów. Pisząc list, uczniowie uczą się także jak prowadzić korespondencję w języku angielskim. 

Poza klubem miłośników języka angielskiego organizujemy corocznie konkurs piosenki w języku angielskim oraz konkurs na najlepszą znajomość angielskiego słownictwa. Konkursy te organizujemy we współpracy z innymi szkołami i serdecznie wszystkich zapraszamy.