Organizacja

Rok szkolny

 • Nasza Szkoła pracuje w oparciu o kalendarz szkolny publikowany przez MEN.
 • Szkoła czynna jest w godzinach 7.00-17.00.
 • Nauczyciele przejmują opiekę nad uczniem od chwili osobistego przekazania go przez rodzica i sprawują ją do czasu osobistego odbioru ucznia przez rodzica.

 Dzień szkolny

 • Podstawa programowa realizowana jest od godziny 9.00 po śniadaniu. 
 • Plany lekcji dla oddziałów dostępne są w aplikacji elektronicznej Synergia oraz wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

Świetlica szkolna

 • W naszej szkole zajęcia poza podstawą programową są zorganizowane w formie konkretnych aktywności takich jak: zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe, kluby ucznia, robotyka itp. 
 • W naszej codziennej aktywności nie ma miejsca na to by uczniowie siedzieli bezczynnie i organizowali sobie sami czas - my to robimy za nich. 

Posiłki

 • W naszej szkole sami przygotowujemy śniadania oraz podwieczorki natomiast obiady dostarczane są przez firmę Jagienka. 
 • Poza śniadaniami i podwieczorkami  w zależności do potrzeb dzieci przygotowywane są napoje i posiłki. 
 • Śniadania zawsze mają charakter szwedzkiego stołu - tzn. dziecko zawsze ma wybór tego, co chce zjeść. 
 • Gdy dochodzi do sytuacji, że dziecko np. nie zje obiadu bo po prostu "nie lubi", zawsze dostaje w zamian coś do zjedzenia tak, by nigdy nie było głodne.  
 • Zgłoszenie nieobecności dziecka do godz. 8.00 uprawnia do braku opłat za wyżywienie.