Nasz patron

Albert Einstein, poproszony o opisanie radia, odpowiedział:

"Widzicie, telegraf jest rodzajem bardzo, bardzo długiego kota. Naciskacie jego ogon w Nowym Jorku, a jego głowa miauczy w Los Angeles. Rozumiecie? I radio działa na tej samej zasadzie: wysyłacie sygnały stąd, a odbierają je tam. Jedyną różnicą jest to, że nie ma kota."

Albert Einstein został wybrany na naszego Patrona nie bez powodu...

Był On nie tylko genialnym naukowcem, ale przede wszystkim wartościowym człowiekiem.

Jego sentencja: "Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona" - stała się mottem naszej szkoły, ponieważ przychylamy się do takiego sposobu myślenia.

Dlatego też staramy się kształtować w naszych uczniach twórcze myślenie, pragniemy, aby w zdobywaniu wiedzy byli kreatywni, a nie tylko biernie odtwarzali definicje książkowe. Ponadto Nasz Patron w młodości miał problemy z nauką – podejrzewano u niego dysleksję - z opóźnieniem zaczął pisać i czytać. Jego znakomite osiągnięcia w przyszłości uhonorowane między innymi w 1921 roku Nagrodą Nobla są dla nas przestrogą, że nie należy stygmatyzować, ani „szufladkować” dzieci, które mają problemy edukacyjne – ale za wszelką cenę wspierać je w rozwoju.

Zapatrując się w życiorys Alberta Einsteina pragniemy widzieć wielki potencjał twórczy i naukowy w każdym dziecku.

 

Wypowiedzi Alberta Einsteina, które stały się inspiracja dla nas:

„Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe”.

​„Logika zaprowadzi cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie”.

 „Wyzwolona energia atomu zmieniła wszystko z wyjątkiem naszego sposobu myślenia”

 „Zdrowy rozsądek to zbiór uprzedzeń nabytych do osiemnastego roku życia”.

 „Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej”

​"Jeśli a oznacza szczęście, to a = x + y + z"

x - to praca, y - rozrywki, z - umiejętność trzymania języka za zębami.

​"Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem"

​"Najpiękniejsze co jest na świecie, to pogodne oblicze."

 "Naszym celem musi być wyzwolenie się... poprzez rozszerzenie kręgu współczucia na wszystkie żywe istoty i na cały cudowny świat natury."

 "Najcenniejszych rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze."