Założenia programowe

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Alberta Einsteina w Lublinie realizuje Podstawę Programową zatwierdzoną przez MEN.
  • Jednym z priorytetów szkoły jest nauka z wykorzystaniem Autorskich Metod Efektywnej Nauki. Na metody te składają się przede wszystkim: Techniki Pamięciowe, Logiczne Myślenie, Czytanie Ze Zrozumieniem i Szybkie Czytanie. 
  • Znajomość języków obcych przez uczniów jest jednym z priorytetów szkoły. Lekcje Języka Angielskiego odbywają się 5 razy w tygodniu - codziennie. Poza językiem angielskim do podstawy programowej włączony jest język hiszpański dwa razy w tygodniu. 
  • Szkoła daje swoim uczniom możliwość doświadczania różnych dyscyplin naukowych i dziedzin życia poprzez organizowane warsztaty tematyczne oraz kluby ucznia. 
  • Kompetencje matematyczne są jednymi z kluczowych na jakie stawiają w swojej pracy nauczyciele.    Wykorzystują oni w swojej pracy przede wszystkim metody prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
  • Aktywność fizyczna jest realizowana w naszej szkole codziennie w formie różnych zajęć dopasowanych do możliwości praktycznie każdego ucznia.