Założenia programowe

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Alberta Einsteina w Lublinie realizuje Podstawę Programową zatwierdzoną przez MEN.
  • Jednym z priorytetów szkoły jest nauka z wykorzystaniem Autorskich Metod Efektywnej Nauki. Na metody te składają się przede wszystkim: techniki pamięciowe, logiczne myślenie, czytanie ze zrozumieniem i szybkie czytanie. 
  • Znajomość języków obcych przez uczniów jest jednym z priorytetów szkoły. Lekcje języka angielskiego odbywają się 5 razy w tygodniu - codziennie. Poza językiem angielskim do podstawy programowej włączony jest język hiszpański, prowadzony dwa razy w tygodniu. 
  • Szkoła daje swoim uczniom możliwość praktykowania różnych dyscyplin naukowych i dziedzin życia, poprzez organizowanie warsztatów tematycznych oraz klubów ucznia. 
  • Kompetencje matematyczne należą do najbardziej istotnych, na jakie stawiają w swojej pracy nauczyciele. Wykorzystują oni w swojej pracy przede wszystkim metody prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
  • Aktywność fizyczna jest realizowana w naszej szkole codziennie, w formie różnych zajęć dopasowanych do możliwości każdego ucznia.