Egzaminy Cambrige

Nasza szkoła przygotowuje naszych uczniów do certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego. Dla uczniów szkoły podstawowej jest to egzamin Cambridge. Egzaminy Cambridge English for Schools służą do obiektywnej oceny umiejętności językowych. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, szkoły i instytucje państwowe na całym świecie korzystają z Egzaminów Cambridge, aby:

  • udokumentować uznawany na świecie standard języka angielskiego;

  • progresywnie poszerzać znajomość języka angielskiego;

  • uzyskać obiektywne narzędzie potwierdzające postępy w nauce.