Kompetencje społeczne

Nasze warsztaty kompetencji społecznych polegają na cyklicznych spotkaniach, na których uczniowie, w zależności od tematu, ćwiczą umiejętności społeczne.


W tej kategorii odbywają się następujące warsztaty:

Stres ma małe oczy” - czyli nauka przez zabawę, jak działać w sytuacji stresu. Warsztat polega na odgrywaniu przykładowych trudnych sytuacji i uczeniu się reagowania na nie trafnym rozwiązaniem.

Asertywność w szkole” – dzieci uczą się prawidłowych wzorców zachowań w stosunku do rówieśników, a także nauczycieli, którzy pomagają rozwiązać wiele problemów i trudnych sytuacji szkolnych.

Jak zachowywać się poza szkołą, w szczególności w sytuacji zagrożenia” – tematyka tym bardziej ważna, że żyjemy w czasach cyberprzemocy. Na zajęciach dzieci, odgrywając konkretne sytuacje, uczą się, jak odmawiać osobom wywierającym na nie presję i co w takiej sytuacji robić. Nabywają też umiejętność reagowania w sytuacjach, gdy są zaczepiane przez nieznajome osoby.

Nieśmiałość to mój urok – czyli jak pokonywać lęk społeczny” – to autorski zestaw ćwiczeń mających na celu stopniowe ośmielanie dziecka w różnych sytuacjach społecznych.
Uczniowie wspólnie wykonując zadania wzmacniają poczucie własnej wartości i nabierają świadomości, że nieśmiałość jest cechą świadczącą o naszej wrażliwości, a nie o słabości.

Małe smutki – i dla Ciebie zaświeci słońce” – nowatorski warsztat uczący dzieci od najmłodszych lat, jak wyrażać emocje i w jaki sposób radzić sobie z nimi. Uczniowie dowiadują się, że odczuwanie smutku też jest dobre i czegoś nas uczy na przyszłość oraz że złość jest naturalną reakcją, z jaką jako ludzie musimy sobie poradzić, gdy coś nie idzie po naszej myśli.