Hiszpański od I klasy

Język hiszpański jest nauczany w naszej szkole od początku edukacji szkolnej, czyli od klasy pierwszej. Uważamy, że im wcześniejsza edukacja językowa, tym lepsze jej efekty w przyszłości. O tym, by uczyć poza językiem angielskim właśnie języka hiszpańskiego, zdecydował fakt, że jest to drugi najczęściej używany język na Ziemi. Lekcje języka hiszpańskiego odbywają się w naszej szkole 2 razy w tygodniu.