Hiszpański od I klasy

Język Hiszpański jest nauczany w naszej szkole od początku edukacji szkolnej czyli od klasy pierwszej. Uważamy, że im wcześniejsza edukacja językowa tym lepsze jej  efekty  w przyszłości. O tym by uczyć poza językiem angielskim właśnie języka hiszpańskiego  zdecydował fakt, że jest to drugi najczęściej używany język na Ziemi.  Lekcje języka hiszpańskiego odbywają się w naszej szkole 2 razy w tygodniu.