Efektywna Nauka

W naszej szkole wprowadziliśmy innowacje pedagogiczne na skalę ogólnopolską w postaci dodatkowego przedmiotu "Metody Efektywnej Nauki". W czasie tych lekcji "Uczymy Jak się Uczyć". Program nauczania tego przedmiotu zakłada następujące kompetencje:

 

Koncentracja uwagi

Dążymy do tego, by uczeń mógł uzyskać 100% koncentracji uwagi w czasie nauki. Przedmiotem naszej pracy są sytuacje, w których uczeń nie potrafi się skoncentrować. Metody wzmacniające koncentrację uwagi polegają na konkretnych ćwiczeniach, które należy wykonywać w czasie przerwy. Dzięki nim uczeń może pracować nad danym zadaniem w 100% skupieniu. Z naszych doświadczeń w pracy z dziećmi wynika, że często posiadają one deficyty w obszarze umiejętności koncentracji uwagi. Dlatego nauczenie dziecka w jaki sposób się skupić jest kluczowe i niezbędne, by proces edukacyjny zachodził prawidłowo.

Czytanie ze zrozumieniem

Pomagamy uczniowi rozwinąć umiejętność czytania ze zrozumieniem.To właśnie ta umiejętność sprawia, że uczeń zyskuje wewnętrzną motywację do nauki. Szybkie czytanie, ale ze zrozumieniem, to umiejętność niezbędna w obecnych czasach, gdzie ilość informacji, jakimi jesteśmy zasypywani, jest ogromna. Umiejętność czytania ze zrozumieniem daje nam możliwość wyciągania z tekstu najważniejszych dla nas informacji. Dzięki temu możemy być o wiele bardziej skuteczni w przetwarzaniu informacji.

Samodzielność

Tworzymy z każdym z uczniów jego własny plan nauki, dzięki czemu wzrasta poziom jego organizacji pracy. 

Techniki pamięciowe

Rozwijamy kompetencje dotyczące zapamiętywania informacji w ciągu całego życia. Eliminujemy bezsensowne „kucie na pamięć”, które zabija motywacje do nauki. Techniki pamięciowe - czyli metody wspomagające proces trwałego zapamiętywania - są alternatywą dla tzw. 3xZ, czyli "Zakuć, Zdać, Zapomnieć". Dzięki mnemotechnikom uczniowie, ucząc się konkretnej wiedzy, zdobywają umiejętność efektywnej nauki. Metod pamięciowych możemy użyć do zapamiętywania praktycznie każdego rodzaju wiedzy, a szczególnie dobrze metody te sprawdzają się w nauce języków obcych oraz trudnych wyrażeń.

Mapy myśli

Robienie własnych notatek w czasie nauki może być skuteczne, ale ma istotną wadę - zajmuje mnóstwo czasu. Dlatego najbardziej efektywne notatki własne mają formę map myśli. Robi je się bardzo szybko i intuicyjnie, a ponadto są one niezwykle skuteczne. Mapy myśli są zdecydowanie najskuteczniejszą metodą notowania informacji, jaką dotychczas opracowano. Twórcą i propagatorem map myśli jest Tony Buzan. Idee ich sporządzania stosowane są w firmach, takich jak Toyota czy Boeing. Mindmaping jest w naszej ocenie najbardziej przyjaznym dla naszego umysłu sposobem przedstawiania wiedzy, a nasi uczniowie wręcz kochają je sporządzać.

Praktyczne wykorzystanie

Stosowanie metod efektywnej nauki ćwiczymy na realnym materiale szkolnym, realizowanym przez ucznia. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczeń potrafi zastosować te metody w najważniejszym dla niego obszarze, czyli na realizowanej podstawie programowej. Ma to ogromny wpływ także na jego poczucie własnej wartości, gdyż czuje się on kompetentny do tego, by samemu opanować materiał szkolny. 

Motywacja do nauki

Motywacja do nauki jest kluczowa w edukacji, a najłatwiej uzyskać ją poprzez rezultaty adekwatne do włożonego wysiłku. Czyli "bez pracy nie ma kołaczy" działa także w drugą stronę, czyli "bez kołaczy nie będzie pracy".

Organizacja nauki

Projektujemy wspólnie z uczniem jego własny plan pracy, tak by w pełni mógł on wykorzystać czas, jaki poświęca na naukę.  

Logiczne myślenie

Umiejętność analitycznego myślenia należy rozwijać nie tylko po to, by uczeń mógł opanować podstawę programową przedmiotów ścisłych, ale także jako umiejętność samą w sobie, przydatną w praktyce życiowej.

Poza przedmiotem "Metody Efektywnej Nauki" nasi nauczyciele wykorzystują metody efektywnej nauki również w codziennej pracy dydaktycznej, co czyni nasze innowacje spójnym programem nauczania, gwarantującym naszym uczniom odniesienie sukcesu. 

Twórcą całego autorskiego programu nauczania jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Instytutu Efektywnej Nauki

www.poradniaien.pl