English every day

 

W naszej szkole zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie, w każdej klasie. Jako szkoła prywatna zapewniamy więc ponad dwukrotnie więcej godzin z tego języka w porównaniu do szkół państwowych.

Na lekcjach z języka angielskiego wykorzystujemy synestezję, która polega na używaniu wszystkich zmysłów: gdy dziecko uczy się nowego słowa, staramy się, by miało przed oczami jego obraz, słyszało je, a także, gdy budzi w nim emocje, by je odczuwało.

Na naszych lekcjach z angielskiego używamy ponadto tablic interaktywnych, co w dużym stopniu wzmacnia motywację dzieci do nauki. Na lekcjach języka angielskiego wykorzystujemy ponadto metody efektywnej nauki, takie jak techniki pamięciowe.

Lekcje mają na celu przede wszystkim:

  • Nauczyć słownictwa, gdyż jest to pierwszy i najważniejszy warunek przyswojenia języka obcego.
  • Nauczyć pewności siebie w komunikowaniu się w języku obcym.
  • Uczyć przez zabawę, przez zapoznanie uczniów z kulturą innych narodów.
  • Nieustannie pielęgnować motywację wewnętrzną, jaka jest w każdym dziecku.
  • Przygotować uczniów merytorycznie i mentalnie do złożenia egzaminów potwierdzających ich kompetencje językowe.

 

Wszystkich naszych uczniów przygotowyjemy do egzaminów Cambridge, potwierdzających znajomość języka angielskiego.