Dlaczego my

 

Indywidualne podejście

Ponieważ jesteśmy kameralną szkołą, w której praktycznie wszyscy się znają mamy możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Korzystamy więc z tego przywileju dostosowując metod pracy uwzględniające potencjał konkretnego ucznia. Uważamy, że bardzo ważne w osiągnięciu sukcesu w szkole jest jak najszybsze określenie dominującego stylu uczenia się u ucznia i wykorzystanie tej wiedzy w codziennej pracy. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego ucznia jesteśmy w stanie pokierować jego wszechstronnym rozwojem uwzględniając zarówno jego mocne jak i słabsze strony.

Efektywne nauczanie

Nasi nauczyciele w prowadzonych przez siebie lekcjach wykorzystują metody efektywnej nauki.  Metody te bazują przede wszystkim na technikach pamięciowych, mapach myśli oraz szybkim czytaniu ze zrozumieniem. Dzieki tym metodom uczeń po pierwsze uczy się szybko i skutecznie a poza tym nie traci motywacji do nauki, co niestety często ma miejsce w czasie tardycyjnego wkuwania.

Kameralne klasy

Jesteśmy szkołą gdzie liczebność uczniów w klasie nie przekracza 12 osób. Dzięki temu każdy z nich może liczyć na indywidualne podejście w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych. Praca w mało licznych klasach to optymalne warunki nauki, gdyż nauczyciel w każdym momencie może udzielić pomocy każdemu z uczniów. Kameralne klasy tworzą kameralną szkołę gdyż w naszej szkole tworzymy tylko jeden oddział klasowy na dany rocznik.

Angielski każdego dnia

Nauczanie języka obcego jest dla nas jednym z priorytetów dlatego lekcje z języka angielskiego odbywają się każdego dnia. Poza dużą liczbą godzin lekcyjnych z języka angielskiego zapewniamy naszym uczniom kontakt z żywym językiem w formie zajęć z native speakerem.

Zajęcia dodatkowe zamiast świetlicy

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła oferuje ponad 25 różnego rodzaju zajęć dodatkowych. Tak szeroka oferta zajęć dodatkowych spowodowana jest naszym przekonaniem, z którego wynika, że czas spędzony przez dziecko w szkole powinien być w pełni wykorzystany. Uważamy ponadto, że to właśnie my jako szkoła powinniśmy ten czas organizować. Dlatego zdecydowana większość zajęć dodatkowych jest ujęta w czesnym dzięki czemu wszyscy nasi uczniowie mogą z nich kożystać w zasadzie bez ograniczeń.

Sport każdego dnia

Bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka jest zapewnienie mu odpowiedniej ilości ruchu każdego dnia. Dlatego lekcje wf odbywają się podobnie jak lekcje angielskiego każdego dnia. Poza lekcjami wf codziennie odbywają się także różnego rodzaju zajęcia sportowe z pośród których każdy uczeń może wybrać co mu najbardziej odpowiada.

Edukacja informatyczna

Nasza szkoła chce być szkoła w której kształcenie dostosowane jest do wymagań jakie niesie postęp cywilizacyjny. W wielu rozwiniętych krajach w podstawie programowej włączone są już przedmioty ucząc programowania. Dlatego zdecydowaliśmy się włączyć elementy edukacji cyfrowej dostosowanej do wieku ucznia już na poziomie szkoły podstawowej.