Dlaczego my

 

Uczymy jak się uczyć

Wskazujemy uczniowi w jaki sposób najłatwiej opanuje materiał szkolny. Eliminowanie bezmyślnego "kucia" jest priorytetem każdego nauczyciela naszej szkoły. Wykorzystanie Technik Efektywnej Nauki powoduje, że uczeń po pierwsze uczy się szybko i skutecznie a poza tym nie traci motywacji do nauki. Wykorzystujemy metody technik pamięciowych, map myśli oraz szybkiego czytania ze zrozumieniem.

 

Tworzymy pozytywne relacje

Wytworzenie pozytywnego klimatu w szkole jest absolutnie niezbędne do osiągnięcia sukcesu w edukacji. Kształtujemy więc pozytywne relacje rówieśnicze dzięki czemu uczniowie naszej szkoły tworzą wspierającą się społeczność.

 

Wspieramy motywacje wewnętrzną

Stwarzamy warunki, w których dziecko po prostu chce chodzić do szkoły. Stwarzamy warunki szacunku nauczyciela do dziecka do jego predyspozycji. Dostosowanie metod pracy uwzględniających potencjał konkretnego ucznia skutkuje pełnią jego wykorzystania. Oceniając ucznia zwracamy uwagę w pierwszej kolejności na wysiłek jaki uczeń wkłada w opanowanie materiału a dopiero potem efekt jaki uzyskuje.

 

Prace domowe

Dostosowujemy prace domowe do możliwości ucznia - zarówno edukacyjnych jak i czasowych. Przejmujemy także pełną odpowiedzialność za zadawanie do domu tylko tych treści, które uczeń potrafi opanować samodzielnie bez pomocy rodzica.

 

Indywidualizujemy ścieżki kształcenia

Określamy jak najszybciej dominujący styl uczenia się konkretnego ucznia i wiedzę tą następnie wykorzystujemy w praktyce. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu do każdego ucznia jesteśmy w stanie pokierować jego wszechstronnym rozwojem uwzględniając zarówno jego mocne jak i słabsze strony.

 

Kameralne klasy

Tworzymy oddziały gdzie liczebność uczniów w klasie nie przekracza 12 osób. Praca w mało licznych klasach to optymalne warunki nauki, gdyż nauczyciel w każdym momencie może udzielić pomocy każdemu z uczniów. Kameralne klasy tworzą kameralną szkołę gdyż w naszej szkole tworzymy tylko jeden oddział klasowy w danym roczniku.

 

Angielski każdego dnia

Nauczamy języka obcego każdego dnia, zarówno w formie prowadzonych jednostek lekcyjnych jak i zajęć dodatkowych. Przygotowujemy także naszych uczniów do egzaminów Cambridge potwierdzających ich znajomość języka angielskiego na danym poziomie edukacji.

 

Zajęcia dodatkowe zamiast świetlicy

Rozwijamy poza szkolne zainteresowania uczniów organizując w roku szkolnym 2017/2018 ponad 25 różnego rodzaju zajęć dodatkowych. Jesteśmy przekonani, że czas spędzony przez dziecko w szkole powinien być w pełni wykorzystany. Uważamy ponadto, że to właśnie my jako szkoła powinniśmy ten czas organizować. Praktycznie wszystkie opłaty za zajęcia dodatkowe są ujęte w czesnym dzięki czemu wszyscy nasi uczniowie mogą z nich korzystać w zasadzie bez ograniczeń.

 

Sport każdego dnia

Zapewniamy odpowiednią ilości ruchu każdego dnia co jest ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Dlatego lekcje wf odbywają się podobnie jak lekcje angielskiego każdego dnia. Poza lekcjami wf codziennie odbywają się także różnego rodzaju zajęcia sportowe z pośród których każdy uczeń może wybrać te które mu najbardziej odpowiadają.

 

Edukacja informatyczna

Włączyliśmy elementy edukacji cyfrowej dostosowanej do wieku ucznia - już na poziomie szkoły podstawowej. Nauka podstaw programowania jest dla nas bardzo ważna gdyż posiadamy świadomość, że w przyszłości większość zawodów będzie związana z nowymi technologiami.