Rekrutacja

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do naszej szkoły polega na indywidualnych spotkaniach z rodzicami, które odbywają się w dni pracy szkoły pomiędzy godziną 10.00-17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły. Rozmowa z Rodzicami, ma na celu szczegółowo zapoznać Państwa z oczekiwaniami wobec współpracy z naszą szkołą oraz pozyskać jak najwięcej informacji na temat zdolności, umiejętności i zainteresowań dziecka. Celem rozmowy wstępnej jest przede wszystkim poznanie Rodziców i Dziecka w celu dostosowania dla Niego najlepszych indywidualnych metod pracy.

Nasza szkoła organizuje dni otwarte w marcu i kwietniu. W czasie dni otwartych przyszli uczniowie naszej szkoły mogą zapoznać się z ich późniejszymi kolegami i nauczycielami.

 

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy rekrutacje

do klasy pierwszej, czwartej  oraz piątej. 

 

Czesne na rok szkolny 2018/2019- 590 zł/miesięcznie

Wpisowe na rok szkolny 2018/2019 - 1500 zł jednorazowo na cały okres kształcenia.

Oferujemy zniżki na drugie i kolejne dziecko.

 

W ramach czesnego realizujemy:

 • obowiązkowe zajęcia z podstawy programowej
 • język angielski rozszerzony codziennie
 • zajęcia dodatkowe- w roku szkolnym 2017/2018 jest ich ponad 20 różnego rodzaju
 • język hiszpański
 • warsztaty dla rodziców
 • indywidualne zajęcia logopedyczne
 • indywidualne ścieżki rozwoju
 • integrację sensoryczną
 • indywidualne konsultacje dla całej rodziny z psychologiem, pedagogiem, logopedą
 • zapewniamy opiekę w godzinach od 7 do 17

 

Ponadto Dzieci jak i Rodzice mają możliwość rozwijania swoich innych zainteresowań i pasji podczas płatnych zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, takich jak:

 • nauka pływania na krytym basenie
 • robotyka
 • karate

...i wiele innych, podczas których każdy będzie mógł realizować swój potencjał.