Rekrutacja

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2025/2026

Rekrutacja do naszej szkoły ma formę wspólnej rozmowy: siadamy i rozmawiamy o tym, co możemy zrobić dla Twojego dziecka. Nasza szkoła dąży do tego, by uczeń lubił swojego nauczyciela i swoją szkołę. Uważamy, że w edukacji niczego nie osiągnie się na siłę i dlatego szukamy innych dróg dotarcia do dzieci i młodzieży. Nie propagujemy wśród uczniów niezdrowej rywalizacji, którą kolokwialnie nazywa się "wyścigiem szczurów". Nauczyciele nie stosują przymusu, lecz motywują uczniów poprzez wskazywanie ich mocnych stron. Nasza szkoła stawia na pozytywne relacje zarówno między uczniami a nauczycielami, jak i nauczycielami a rodzicami. 

 

 

W roku szkolnym 2025/2026 prowadzimy rekrutacje

do klasy pierwszej.

 

Czesne na rok szkolny 2025/2026 wynosi 870 zł miesięcznie.

Wpisowe na rok szkolny 2025/2026 wynosi 1500 zł, jednorazowo na cały okres kształcenia.

Oferujemy zniżki na drugie i kolejne dziecko.

 

W ramach czesnego realizujemy:

 • obowiązkowe zajęcia z podstawy programowej
 • język angielski rozszerzony, prowadzony codziennie
 • zajęcia dodatkowe - w roku szkolnym 2023/2024 jest ich ponad 20, różnego rodzaju
 • język hiszpański
 • warsztaty dla rodziców
 • indywidualne zajęcia logopedyczne
 • indywidualne ścieżki rozwoju
 • integrację sensoryczną
 • indywidualne konsultacje dla całej rodziny z psychologiem, pedagogiem, logopedą
 • zapewniamy opiekę w godzinach od 7 do 17

 

Ponadto zarówno Dzieci, jak i Rodzice, mają możliwość rozwijania swoich innych zainteresowań i pasji podczas płatnych zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, takich jak:

 • nauka pływania na krytym basenie
 • robotyka
 • karate

...i wiele innych, podczas których każdy będzie mógł realizować swój potencjał.