Kompetencje cyfrowe

Kompetencje cyfrowe są na dzień dzisiejszy bardzo ważnym obszarem umiejętności, niestety dość zaniedbanym w podstawie programowej. Dlatego nasza szkoła zdecydowała się wypełnić tę lukę poprzez zapewnienie pakietu zajęć dodatkowych. W ramach rozwoju kompetencji cyfrowych uczniowie naszej szkoły korzystają z takich zajęć jak:

  • programowanie
  • informatyka funkcjonalna
  • grafika komputerowa
  • robotyka