Zajęcia ze specjalistą

 

Zgodnie z wymaganiami MEN, nasza szkoła udziela swoim uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dlatego w gronie naszej kadry znajdują się następujący specjaliści:

 

 • Pedagog
 • Oligofrenopedagog
 • Psycholog
 • Terapeuta integracji sensorycznej
 • Instruktor masażu Shantala
 • Logopeda
 • Neurologopeda
 • Surdologopeda
 • Arteterapeuta
 • Dogoterapeuta
 • Ratownik medyczny

 

    Specjaliści ci są gotowi pomóc każdemu z uczniów w formie zarówno pomocy doraźnej, jak i całościowej terapii zoorganizowej. Głęboko wierzymy, że nie ma problemów, których nie udałoby się rozwiązać. Jednak kluczem do ich rozwiązania jest w tym wypadku wykwalifikowana kadra, którą tworzy zespół.