Klasy terapeutyczne

Z myślą o Dzieciach, które borykają się z określonymi trudnościami, problemami, zaburzeniami - otworzyliśmy specjalnie dla nich klasy terapeutyczno - wspomagające dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, dzięki którym będą mogły w odpowiednim dla siebie tempie i atmosferze - rozwijać swoje możliwości i potencjał.

Oprócz odpowiednio przygotowanego programu edukacyjno - rewalidacyjnego, Dzieci będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z arteterapii, terapii pedagogicznej, relaksacji, terapii sensorycznej (posiadamy własną sale terapii SI), dogoterapii oraz w innych rodzajach zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Uczniów.

Opieką otaczamy również Rodziców, którzy regularnie będą mieli możliwość korzystania z porad psychologa i specjalistów, warsztatów, czy wspólnych zajęć z Dzieckiem.

Jak pracujemy ?

W naszych klasach terapeutycznych dla dzieci z Autyzmem nauka szkolna wspomagana jest przez zespół specjalistów. W skład zespołu wchodzą poza pedagogami specjalnymi przede wszystkim terapeuci.

Jesteśmy szkołą, która postawiła sobie za cel pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W swojej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi nie ograniczmy się, jak większość szkół, jedynie zapewniając tylko nauczyciela wspomagającego.

Każdy uczeń z niepełnosprawnością ma swój program terapeutyczny
oraz rewalidacyjny. W realizacji tego programu w zależności od potrzeb biorą udział oligofrenopedagog, logopeda, psycholog, terapeuci zajęciowi oraz fizjoterapeuci.

Uważamy, że na wyniki edukacyjne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu poza indywidualnym podejściem samego nauczyciela wpływa cały wachlarz działań, w który muszą być zaangażowani terapeuci.