Nauczyciel wspomagający

W naszej szkole uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności poza nauczycielem przedmiotowym, w zależności od swoich potrzeb, może liczyć na pomoc i wsparcie nauczyciela wspomagającego (oligofrenopedagoga).

Nauczyciel wspomagający nie ogranicza się jedynie do wspierania ucznia z niepełnosprawnością w czasie realizacji podstawy programowej, ale służy pomocą i opiekuje się nim w trakcie całego pobytu w szkole.