Logopeda

Agata Stanowska - Logopeda, Nauczyciel zajęć warsztatowych

Z wykształcenia jestem logopedą i polonistą. Ukończyłam studia dzienne: logopedię w najstarszym ośrodku naukowo-dydaktycznym w Polsce -w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś polonistykę w Instytucie Filologii Polskiej UMCS.

Logopedia to moja pasja i jak sądzę po paru latach praktyki - przeznaczenie.

Głęboko wierzę, że postępy jakie czynią moi podopieczni są możliwe dzięki temu, że ja sama nie akceptuję porażek. Bardzo mocno stawiam na swój rozwój i ciągłe podnoszenie kwalifikacji.

Jestem członkiem stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę. Od kilku lat posiadam swoją własną Prywatną Praktykę Logopedyczną i współpracuję z placówkami medycznymi i oświatowymi. Prowadzę terapię zarówno z dziećmi z trudnościami w nauce, z wadami wymowy, jak i m.in. z dziećmi autystycznymi, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z zespołem Aspergera, zespołem Downa, z rozszczepami, uszkodzeniami słuchu.

Prowadziłam także zajęcia biblioteczne, współpracowałam z Warsztatami Terapii Zajęciowej, byłam liderem zespołu wolontariuszy akcji „Szlachetna Paczka”. Po prostu pomoc innym sprawia mi przyjemność.Oprócz tego należę do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, gdzie mogę rozwijać swoje pasje w malarstwie. Jestem także członkiem Stowarzyszenia Animatorów Ruchu Folkowego, w którym to corocznie współorganizuję Międzynarodowy Festiwal „Mikołajki Folkowe” i przygotowuję scenografię na festiwal. Ponadto interesuję się architekturą, turystyką górską, rowerową, ukończyłam kurs wychowawców kolonijnych w Stowarzyszeniu „Skaut”.