Angielski każdego dnia

W naszej szkole zajęcia z języka angielskiego, w każdej klasie, odbywają się każdego dnia. Jako szkoła prywatna zapewniamy, więc ponad dwukrotnie więcej godzin z tego języka, w porównaniu do szkół państwowych.

Nasze lekcje z języka angielskiego przebiegają z użyciem wszystkich zmysłów tzn. synestezji. Polega to na tym, że gdy dziecko uczy się nowego słowa, to staramy się, by miało przed oczami jego obraz, słyszało je i gdy dane słowo budzi w nim emocje, także je odczuwało. 

Na naszych lekcjach z angielskiego używamy ponadto tablic interaktywnych, co znacznie wpływa na motywację dzieci do nauki. W nauce języka angielskiego wykorzystujemy ponadto metody efektywnej nauki takie jak techniki pamięciowe.

Lekcje mają na celu przede wszystkim:

Nauczyć słownictwa - gdyż jest to pierwszy i najważniejszy warunek nauki języka obcego.

  • Nauczyć pewności siebie w komunikowaniu się w języku obcym.
  • Uczyć przez zabawę, poprzez zapoznanie uczniów z kulturą innych państw, gdzie używany jest język.
  • Nieustannie pielęgnować motywację wewnętrzną jaka jest w każdym dziecku.
  • Przygotować uczniów merytorycznie i mentalnie do złożenia egzaminów potwierdzających ich kompetencje językowe.

Nasza szkoła organizuje Klub Języka Angielskiego, na którego zajęciach nasi uczniowie poznają kulturę i zwyczaje panujące w Wielkiej Brytanii i USA. W ramach klubu nawiązaliśmy współpracę polegającą na wymianie korespondencji pomiędzy naszą szkołą, a szkołami z innych krajów. Oczywiście uczniowie pisząc list uczą się także jak prowadzić korespondencje w języku angielskim. 

Poza klubem miłośników języka angielskiego organizujemy corocznie konkurs piosenki w języku angielskim oraz konkurs na najlepszą znajomość słownictwa. Konkursy te organizujemy we współpracy z innymi szkołami, więc serdecznie wszystkich zapraszamy. 

Nasz szkoła przygotowuje także naszych uczniów do certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego. Dla uczniów szkoły podstawowej jest to egzamin Cambridge. Egzaminy Cambridge English for Schools służą do obiektywnej oceny umiejętności językowych. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, szkoły i instytucje państwowe na całym świecie korzystają z Egzaminów Cambridge, aby:

  • udokumentować uznawany na świecie standard języka angielskiego;

  • progresywnie poszerzać znajomość języka angielskiego;

  • uzyskać obiektywne narzędzie potwierdzające postępy w nauce.

 

Powrót