Metody Efektywnej Nauki

W swojej pracy dydaktycznej nasi nauczyciele wykorzystują metody efektywnej nauki takie jak:

Mapy myśli są zdecydowanie najskuteczniejszą metodą notowania informacji, jaką dotychczas opracowano. Twórcą i propagatorem map myśli jest Tony Buzan. Idee ich sporządzania stosowane są w firmach takich jak,Toyota oraz Boeing. Mindmaping jest w naszej ocenie najbardziej przyjaznym sposobem przedstawiania wiedzy dla naszego umysłu, a nasi uczniowie wręcz kochają je robić.

Techniki pamięciowe - czyli metody wspomagające proces zapamiętywania trwałego. Dzięki mnemotechnikom uczniowie ucząc się konkretnej wiedzy, zdobywają umiejętność efektywnej nauki. Metod pamięciowych użyć możemy praktycznie do zapamiętywania każdego rodzaju wiedzy, a szczególnie dobrze te metody sprawdzają się w nauce języków obcych czy trudnych wyrażeń.

Szybkie czytanie to umiejętność niezbędna w obecnych czasach, gdzie ilość informacji jakimi jesteśmy zasypywani jest niemożliwa do przetworzenia. Umiejętność ta daje nam możliwość wyciągania z tekstu najważniejszych dla nas informacji. Dzięki temu jesteśmy, o wiele bardziej skuteczni.

Metody wzmacniające koncentracje uwagi to konkretne ćwiczenia, które wykonywane w przerwach pozwalają pracować w 100% skupieniu na danym zadaniu. Z naszych doświdczeń z pracy z dziećmi wynika że wile z nich posiada deficyty w obszaże umiejętności koncentracji uwagi. Dlatego nauczenie dziecka w jaki spób się skupić jest kluczowe i nizbędnę by proces edukacyjny zachodził prawidłowo.

Logiczne myślenie to kompetencja jaką należy rozwijać nie tylko po to by uczeń mógł opanowywać podstawę programową  przedmiotów ścisłych ale jako umiejętność samą w sobie. Dzieki właśnie konkretnym ćwiczeniom logicznego myślenia uczeń uzyskuje kompetencje by poradzić sobie z rozwiązaniem trudnych zadań matematycznych. 

 

Powrót