TUS

Metoda ta jest jedną z podstawowych form terapii dzieci z zespołem Aspergera, dotyczy bowiem ich głównego problemu jakim są zaburzenia w kontaktach społecznych. Dzieci z ZA cechują się ponadprzeciętnym poziomem inteligencji, jednak w kontaktach z rówieśnikami występuje u nich widoczny deficyt.

Trening Umiejętności Społecznych można zastosować u każdego dziecka, którego dotykają takie problemy jak :
brak zrozumienia i akceptacji siebie w grupie;
trudności w klasyfikacji emocji własnych oraz innych;
słaby lub brak umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi.

Zajęcia TUS w naszej szkole odbywają się w małych grupach i są dostosowane do najważniejszych potrzeb tych dzieci. Poprzedzone są, więc one dokładną analizą problemu, jaki występuje u naszych uczniów, przez naszą kadrę. Jest to bardzo ważny element, praktycznie w każdej terapii, a w przypadku TUS najważniejszy. Otóż, dzieci zakwalifikowane do TUS mogą mieć różny stopień zaburzeń w kontaktach społecznych. Dlatego, w naszej szkole stawiamy na pracę całego zespołu. Zajęcia TUS odbywają się raz w tygodniu i ćwiczone są na nich takie obszary jak:

zawieranie znajomości
słuchanie
pytanie
odmawianie
inicjowanie rozmowy
dyskutowanie
reagowanie na krytykę
wyrażanie krytyki
praca z emocjami

Trening Umiejętności społecznych w naszej szkole jest prowadzony ponieważ jest to terapia kognitywna, a więc mająca swoje oparcie w konkretnej zaakceptowanej wiedzy. Nie jest, więc to metoda nowa niesprawdzona.